(ta) badacz sztuki pisząca w językach polskim i angielskim; jako kurator wiedzy, talentów, wystaw, archiwów i programów pracowała m.in. dla Muzeum Narodowego w Krakowie, Starego Teatru w Krakowie, Instytutu Sztuki Wyspa w Gdańsku, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Galerii Arsenał w Białymstoku, Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie, Miejskiego Ośrodka Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, BWA w Tarnowie, Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki, Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu, CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie, Clay Warsaw, Galerii Dawid Radziszewski, Miesiąca Fotografii w Krakowie, Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem; kwerendowała np. dla Palais de Tokyo w Paryżu, tranzit.hu w Budapeszcie, duetu Slavs and Tatars i artystki Sharon Lockhart; wykładała m.in. metodologię badań w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz strategie kuratorskie na Akademii sztuki w Szczecinie, gościnnie także historię sztuki najnowszej w Instytucie Audiowizualnym UJ oraz na podyplomowych Gender Studies IA UJ, Instytutu Badań Literackich PAN, Roski School of Art and Design UCLA, programu Artysta Zawodowiec Fundacji Sztuki Polskiej ING; jako redaktor pracowała m.in. dla czasopisma o sztuce “Obiegu” i czaopisma o kulturze “Ha!art”, także jako redaktor Linii Wizualnej Korporacji Ha!art; stypendystka American Center Foundation (2008), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (START 2010), Młodej Polski (2011), SYLFF (2011), MKiDN 2013, 2017, 2020, Prezydenta Miasta Białegostoku 2019; zapalona ogrodniczka; czas dzieli pomiędzy Warszawę i Puszczę Knyszyńską